Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zbiornika Nakło Chechło 2019

Warunki Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb Wędką 

na łowisku  „ Nakło Chechło nr 010”

od 1 stycznia 2018r.

 

 

  uchwała nr 61/2017 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło .pdf

 

 

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w 2018 roku
1. Na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło obowiązuje:

 

 • roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących gatunków ryb:szczupak, sandacz, pstrąg potokowy. Limit ten obowiązuje na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło łącznie z pozostałym wodami wymienionymi w zezwoleniu podstawowym na 2018 r.,
 • zakaz pozostawiania złowionych ryb z gatunków sumik karłowaty, czebaczek amurski, trawianka oraz raków pręgowatych i sygnałowych na łowisku i obrzeżach zalewu,
 • zakaz połowu i zabierania amura,
 • wprowadza się wymiar ochronny szczupaka do 50 cm i powyżej 90 cm,
 • wprowadza się dobowy limit połowu okonia do 10 szt.,
 • zakaz połowu metodą spinningową, na żywe i martwe ryby lub ich części w okresie od 01.01. do 30.04.
 • zakaz patroszenia ryb na obrzeżach zbiornikach,
 • utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, w tym wrzucanie śmieci i niedopałków do wody, pozostawiania ich na brzegu lub jakimkolwiek innym miejscu,
 • zakaz stosowania zanęty w ilości większej niż 2 kg na każdy dzień, a w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia korzystania z zanęty innej niż zwierzęca i ziaren zbóż w ilości większej niż 1 kg,
 • zakaz połowu ryb z łodzi w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 19:00, a w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00 poza wyznaczonym obszarem łowiska, całorocznego oznaczonym literą „Ł” na mapie zbiornika,
 • zakaz połowu ryb w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w miejscach oznaczonych na mapie literką „Z”,
 • zakaz połowu ryb z wyspy oraz wyznaczonych tarlisk,
 • zakaz wywożenia zanęty i przynęty środkami pływającymi oraz tzw. ,,modelami pływającymi”,
 • zakaz znakowania łowiska za pomocą plastikowych butelek, taśm, linek itp.,
 • zakaz biwakowania poza polem namiotowym,
 • zakaz pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w obrębie Zalewu, w tym na lodzie, a w szczególności opon, skrzyń, przenośnych krzeseł itp.,
 • zakaz wjazdu samochodami na ,,Koronę” zalewu oraz ich postoju poza wyznaczonymi miejscami,
 • zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza przenośnymi toaletami i miejscami do tego przeznaczonymi,
 • Każdy wędkarz jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Porządkowym
 • Zalewu Nakło Chechło i stosowania się do jego zapisów. Regulamin jest dostępny w siedzibach kół wydających zezwolenie oraz wywieszony na tablicach informacyjnych Rybaczówki, przy wjeździe nad zalew, a także na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl.

2. Wjazd pojazdami na teren zbiornika nr 010 Nakło Chechło przez wędkarzy wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec lub uchwałą rady Gminy Świerklaniec.
3. W sprawach nieujętych mają zastosowanie przepisy zawarte w zezwoleniu podstawowym na 2018 r. oraz Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez ZG PZW.
4. W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb zastrzega się prawo
do zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby
uprawnione ustawowo do kontroli i skierowania sprawy do właściwego sądu.

 

 

pełny tekst uchwały na stronie:
http://www.pzw.org.pl/…/uchwala_nr_612017_prezydium_zo_w_sp…